Uyarı Oluştur

Uyarı oluşturmak için:

1- Uyarılar’a (Alerts) gidin ve “Uyarı Kuralı Oluştur” (Create Alert Rule) u tıklayın. 2- Ne hakkında uyarılmak istediğinizi seçin. “Sorunlar” ın seçilmesi bir sorun uyarısı oluştururken, başka bir seçeneğin seçilmesi bir metrik uyarısı oluşturur.

3- “Koşulları Ayarla” (Set Conditions) yı tıklayın. 4- Uyarı yapılandırma sayfasında uyarının koşullarını ayarlayın:

Yinelenen Uyarılar

Mevcut bir sorunu veya metrik uyarı kuralını çoğaltarak da bir uyarı oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için, Uyarılar'a gidin ve kopyalamak istediğiniz uyarı kuralının bulunduğu satırdaki bağlam menüsünde ("Eylemler" altında) "Çoğalt"ı tıklayın: